Tag Archives: Otizmi Zeka Geriliğinden Ayırt Etme

Otizmi Zeka Geriliğinden Ayırt Etme

Otizmin ayırıcı tanısında sorun yaratan bir alan da zihinsel açıdan yetersiz çocuklardan ayırt edilmesidir. Otizmin bazı özellikleri, hatta otistik dediğimiz bazı belirtiler, zihinsel özürlü çocuklarda da görülebilir. Hatta otizme atfedilen üçlü: Sosyal etkileşimin zayıf olması, dil iletişimin yetersiz olması  ve sınırlı tekrar eden davranışlar, zekâ gerisi çocuklar için de geçerlidir. Bu iki grubu birbirinden ayırt etmek özellikle güçleşir,…

http://istemduyuotizm.com/otizmi-zeka-geriliginden-ayirt-etme/
error: Emeğe Saygı!