Tag Archives: Zeka Geriliği

Mental Retardasyon

Mental Retardasyon (Zeka Geriliği): Zeka:  Bilişsel yetenek ya da gerçek yaşamda karşılaşılan sorunları çözme yetisi. Amaca yönelik uyumsal davranışları yapabilme kapasitesidir. Zihinsel özürlü bireyleri normal gelişim gösteren bireylerden ayıran en belirgin özelik öğrenme yeteneklerindeki geriliktir. Bu çocukların dikkatleri yaşıtlarına göre daha kısa süreli ve dağınıktır. Zihinsel özürlü birey doğum yaşını değil zeka yaşını gösterir. Diğer taraftan zihinsel…

http://istemduyuotizm.com/mental-retardasyon/
error: Emeğe Saygı!