Mental Retardasyon

Mental Retardasyon (Zeka Geriliği):

Zeka:  Bilişsel yetenek ya da gerçek yaşamda karşılaşılan sorunları çözme yetisi. Amaca yönelik uyumsal davranışları yapabilme kapasitesidir.

Zihinsel özürlü bireyleri normal gelişim gösteren bireylerden ayıran en belirgin özelik öğrenme yeteneklerindeki geriliktir. Bu çocukların dikkatleri yaşıtlarına göre daha kısa süreli ve dağınıktır. Zihinsel özürlü birey doğum yaşını değil zeka yaşını gösterir. Diğer taraftan zihinsel özürlü bireyler ile normal gelişen çocuklar aynı gelişim aşamalarından geçerler. Gelişim aşamalarında fark olmamakla birlikte bu aşamalar daha yavaş hızda geçilir. Bu sebeple yaşıtlarının yaptıkları şeyleri yapmayabilirler. Diğer taraftan zeka yaşı olarak benzer gelişimde olan çocukların yaptıklarını yapabilirler.

Zeka geriliği olan çocuklar kendilerini daha zor ifade ettikleri için ruhsal hastalıklarına tanı konması zordur. Zeka geriliği olan her dört çocuktan bir tanesinde ruhsal bozukluklar gelişiyor. Bu çocuklarda:

 • Saldırgan ve yıkıcı davranışlar
 • Tekrarlayıcı tekdüze hareketler (sallanma, dönme, kanat çırpma)
 • Kendini yaralama davranışı (başını vurma, kendini ısırma)
 • Aşırı hareketlilik, dürtüsellik ve dikkat dağınıklığı
 • Cinsel sorunlar
 • Kazanılmış becerilerde yıkım ve gerileme
 • Uyku sorunları
 • Beslenme ve kilo sorunları
 • Psikotik bozukluklar
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Otizm: Otistik çocukların 2/3 zeka geriliğine sahiptir. Bu sebeple tanı doğru konmalıdır.

Eğitsel tedavi şekilleri:

1.Bu çocuklara kendilerine uygun özel eğitim ve okul eğitimi verilmelidir.

 • Eğitime ne kadar erken başlanırsa başarı o kadar iyidir.
 • 3 yaş öncesinde de erken uyaran (duyu bütünleme) programları verilmelidir.
 • Özel eğitim içinde yemek yeme ve tuvalet eğitimi becerileri verilmelidir.
 • Konuşma ve sosyal ağırlıklı etkinliklerde sosyal uyum ve dil becerilerine yönelik eğitim verilmelidir.
 • Erken ergenlikte bağımsız yaşama becerisi ve dil eğitimi verilmelidir.

2.Eşlik eden davranışsal ruhsal ve tıbbi (epilepsi vs) sorunlar erkenden tanımlanıp tedavi edilmelidir.

3.Aile ile yapılacak çalışmalar çok önemlidir.

error: Emeğe Saygı!