Category Archives: HASTALIKLAR

MANUEL TERAPİ  NEDİR?

Manuel Terapi,  günümüzde modern tıpda yerini  alan ve  tarihi Hipokrat’a kadar uzanan bilim dalıdır. Manuel Terapi teknikleri  Fizyoterapistler tarafından tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak uygulanır. Fizik tedavi yöntem ve teknikleriyle birleştirildiğinde gereksiz ameliyatları önler ve yaşam kalitesini arttırır. Bel ve boyun rahatsızlıkları başta olmak üzere, kas iskelet sistemini ilgilendiren birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Omurganın kilitlenme sendromları,…

http://istemduyuotizm.com/manuel-terapi-nedir/

Ağrı

Doku hasarı veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan, rahatsız edici duygusal bir deneyimdir. Ağrı, farklı boyutlara sahip, değişik faktörlerden etkilenen geniş bir kavramdır. Ağrıda baskın rol beyine aittir. Ağrıların bazılarının nedeni bellidir, nedeni bulunamayan ağrılar günümüzde çok fazladır. Bu sebeple ağrı klinikleri çalışmalarına devam etmektedir. Ağrı Nedeni; Sinirlerde hasar olduğunda vücuttan bir takım maddeler salınır ve…

http://istemduyuotizm.com/agri/

Cornelia de Lange Sendromu

Cornelia de Lange (CDL) Sendromu Nedir? Cornelia de Lange (CDL) sendromu nadir görülen, büyüme geriliği, mental retardasyon, tipik yüz görünümü, orta hatta birleşen kalın kaşlar (synophris), dar ince aşağı dönük üst dudak, mikromeli ile karakterize bir sendromdur. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak büyüme geriliği ve mental retardasyon düşünülmesi gerekir. CDL sendromu 1\10 000-50 000 arasında…

http://istemduyuotizm.com/cornelia-de-lange-sendromu/

West Sendromu

West sendromunu ilk defa 1841’de Dr.West tanımlamıştır. Pediatrik epilepsi grubunda % 4-10,  ilk yaş epilepsi grubunda % 25, başlangıç yaşı genelde 3-7 ay(1ay- 4y), yaşa-özgü epileptik ensefalopatidir. West sendromu; İnfantil spazmlar, gelişimsel duraklama-gerileme ve EEG’de hipsaritmiyle tanınır. İnfantil spazm: Çok sayıda-gün, tek (2-5sn)-seriler, fleksör, ekstansör, mikst, çoğu uykudan hemen önce veya uyanırken. Süt çocuğunun semptomatik…

http://istemduyuotizm.com/west-sendromu/

Landau Kleffner Sendromu

Landau-Kleffner Sendromu (LKS): İnfantil edinsel afazi, edinsel epileptik afazi, konvülsif bozuklukla afazi gibi isimler alır. Oldukça ender görülen, ani ya da kademeli afazi oluşumu ve elektroensefalogram (EEG) anormallikleri gösteren bir çocukluk dönemi nörolojik sendromdur. Landau-Kleffner sendromu beynin anlam ve konuşma yetilerini kontrol eden bölgelerini etkiler. Bozukluk genellikle beş ile yedi yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkar….

http://istemduyuotizm.com/landau-kleffner-sendromu/

Kistik Fibrozis

Ailevi geçiş gösteren bir hastalıktır. Beyaz ırkta ve sıklıkla çocukluk çağında görülen bir hastalıktır. Hastalık epitel hücrelerinin apikal yüzlerinde bir klor kanalı olarak görev yapan ‘’KFTR’’ sentezini yapan 7 nolu kromozomun mutasyonu sonucu oluşur. Salgı yapan epitel hücrelerinde bu mekanizma sonucu oluşan salgılar sudan fakir olacaklarından koyu yapışkan niteliktedir. Bulundukları organlarda tıkanıklık yaratarak hasarı başlatırlar…

http://istemduyuotizm.com/kistik-fibrozis/

Epilepsi

Epilepsi nöbeti beyindeki bir ya da birkaç grup sinir hücresinin aşırı deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan ve klinikte gelip geçici motor, duysal, duyumsal, duygusal, bilişsel ve otonom sıklıkla pozitif, bazen de negatif belirtilerle şekillenen bir durumdur. Epilepsi nöbetleri uygun yaştaki yüksek ateş (febril konvülsiyon), hipoglisemi, hipokalsemi, uzamış senkoplar ve eklampsi gibi geçici nedenler, yatkınlığı olan…

http://istemduyuotizm.com/epilepsi/

Dezintegrative Bozukluklar

Çocuğun 2 yaşına kadar normal gelişm gösternesi, ancak 10 yaşından önce sözel anlatım, dili algılama, sosyal beceriler, idrar/dışkı denetimi, oyun ve psikomotor becerilerini kaybetmesi ile karakterize olan bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Bu bozukluğa sahip olan çocuklukların %85’inde zekâ geriliği de görülür. Dezintegratif Bozukluğun  Belirtileri:  0-2 yaş arasında gelişim normaldir. 10 yaşından önce beceri kayıpları görülür….

http://istemduyuotizm.com/dezintegrative-bozukluklar-2/

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Başka Türlü Tanımlanmayan ya da Atipik Otizm) : Bu başlık altına, otizm tanısı ölçütüne uymayan ama otizm de görülen ileri derecedeki bozukluklar giriyor. Buna ‘atipik otizm’ de deniliyor.  Özellikleri: Ciddi boyutta sosyal iletişim bozukluğu olması. Dil ve tekrar eden davranış bozukluğu olmayabilir. Tanı koyma, dışlama yoluyla oluyor. Bu tanı aslında ‘hemen hemen…

http://istemduyuotizm.com/yaygin-gelisimsel-bozukluk/

William Sendromu

William Sendromu: Williams sendromu ya da WS, 7. kromozomun uzun kolunda 26 genin silinmesiyle ortaya çıkan; basık burun kökleri, birbirine yakın ve çekik gözler, yüksek üst damak, perimsi(elfin) yüz ifadesi, yabancılara kolay güvenme, geç gelişen dil becerileri, kalp rahatsızlığı, geç gelişen koordinasyon-denge becerisi gibi sonuçlar doğuran nörolojik bozukluktur. Görülme sıklığı 30.000 doğumda 1’dir. Motor becerileri…

http://istemduyuotizm.com/william-sendromu/
error: Emeğe Saygı!