Author Archives: ofluhan

Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları

Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları (0-4 Yaş) Yaşlar 5-12 aylar     Beceri /Davranış                         Sözel Taklit Öksürük, tıkırtı gibi sözel olmayan sesleri taklit. Konuşma sesleri, babıldama. Yeni kelime taklidi. Devinsel Taklit Fincandan küpü almayı taklit. Oyuncaklara uzanmayı taklit. 1-2 yaşlar     Sözel Taklit Söylenen 4 kelimenin 2’sini taklit. Ağlamayı taklit. Gülmeyi taklit. Devinsel Taklit. Kutuya nesne koymayı taklit….

http://istemduyuotizm.com/normal-gelisme-basamaklarinin-ortalamalari/

West Sendromu

West sendromunu ilk defa 1841’de Dr.West tanımlamıştır. Pediatrik epilepsi grubunda % 4-10,  ilk yaş epilepsi grubunda % 25, başlangıç yaşı genelde 3-7 ay(1ay- 4y), yaşa-özgü epileptik ensefalopatidir. West sendromu; İnfantil spazmlar, gelişimsel duraklama-gerileme ve EEG’de hipsaritmiyle tanınır. İnfantil spazm: Çok sayıda-gün, tek (2-5sn)-seriler, fleksör, ekstansör, mikst, çoğu uykudan hemen önce veya uyanırken. Süt çocuğunun semptomatik…

http://istemduyuotizm.com/west-sendromu/

Landau Kleffner Sendromu

Landau-Kleffner Sendromu (LKS): İnfantil edinsel afazi, edinsel epileptik afazi, konvülsif bozuklukla afazi gibi isimler alır. Oldukça ender görülen, ani ya da kademeli afazi oluşumu ve elektroensefalogram (EEG) anormallikleri gösteren bir çocukluk dönemi nörolojik sendromdur. Landau-Kleffner sendromu beynin anlam ve konuşma yetilerini kontrol eden bölgelerini etkiler. Bozukluk genellikle beş ile yedi yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkar….

http://istemduyuotizm.com/landau-kleffner-sendromu/

Kistik Fibrozis

Ailevi geçiş gösteren bir hastalıktır. Beyaz ırkta ve sıklıkla çocukluk çağında görülen bir hastalıktır. Hastalık epitel hücrelerinin apikal yüzlerinde bir klor kanalı olarak görev yapan ‘’KFTR’’ sentezini yapan 7 nolu kromozomun mutasyonu sonucu oluşur. Salgı yapan epitel hücrelerinde bu mekanizma sonucu oluşan salgılar sudan fakir olacaklarından koyu yapışkan niteliktedir. Bulundukları organlarda tıkanıklık yaratarak hasarı başlatırlar…

http://istemduyuotizm.com/kistik-fibrozis/

Epilepsi

Epilepsi nöbeti beyindeki bir ya da birkaç grup sinir hücresinin aşırı deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan ve klinikte gelip geçici motor, duysal, duyumsal, duygusal, bilişsel ve otonom sıklıkla pozitif, bazen de negatif belirtilerle şekillenen bir durumdur. Epilepsi nöbetleri uygun yaştaki yüksek ateş (febril konvülsiyon), hipoglisemi, hipokalsemi, uzamış senkoplar ve eklampsi gibi geçici nedenler, yatkınlığı olan…

http://istemduyuotizm.com/epilepsi/

Otizmi Zeka Geriliğinden Ayırt Etme

Otizmin ayırıcı tanısında sorun yaratan bir alan da zihinsel açıdan yetersiz çocuklardan ayırt edilmesidir. Otizmin bazı özellikleri, hatta otistik dediğimiz bazı belirtiler, zihinsel özürlü çocuklarda da görülebilir. Hatta otizme atfedilen üçlü: Sosyal etkileşimin zayıf olması, dil iletişimin yetersiz olması  ve sınırlı tekrar eden davranışlar, zekâ gerisi çocuklar için de geçerlidir. Bu iki grubu birbirinden ayırt etmek özellikle güçleşir,…

http://istemduyuotizm.com/otizmi-zeka-geriliginden-ayirt-etme/

Otizm ve Duyu Bütünlüğü Terapisi

Otizmli çocuklarda MSS’ne ait yapısal ve fonksiyonel bozukluklar görülür. Bu çocukların beyinleri vücutlarından ve çevrelerinden gelen duyuları organize etmede problem yaşadığı için günlük yaşam aktivitelerinde sıkıntıları vardır. Otizme yol açan beyin fonksiyon bozukluğunun yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak çocuğun büyüme ve gelişme süreci değişiklik gösterir. Ayrıca otizmde gelişme ve öğrenme yavaş seyrettiği için erken terapi…

http://istemduyuotizm.com/otizm-ve-duyu-butunlugu-tedavisi/

Otizm Terapisindeki Farklılıklar

Otizm Terapisindeki Farklılıklar  : Otizm; bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur Otizm, ilk olarak 1943 yılında, çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından, yaşamın erken döneminde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyalleşme, dil, iletişim ve diğer bir çok etkinlik alanını etkileyen bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Otistik bozukluklar, ‘çocukluk şizofrenisi’ olarak…

http://istemduyuotizm.com/otizm-tedavisi-ve-egitimindeki-farkliliklar/

Dezintegrative Bozukluklar

Çocuğun 2 yaşına kadar normal gelişm gösternesi, ancak 10 yaşından önce sözel anlatım, dili algılama, sosyal beceriler, idrar/dışkı denetimi, oyun ve psikomotor becerilerini kaybetmesi ile karakterize olan bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Bu bozukluğa sahip olan çocuklukların %85’inde zekâ geriliği de görülür. Dezintegratif Bozukluğun  Belirtileri:  0-2 yaş arasında gelişim normaldir. 10 yaşından önce beceri kayıpları görülür….

http://istemduyuotizm.com/dezintegrative-bozukluklar-2/

Vakalar

Duyu Bütünlüğü ve Otizm Uzmanı Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes VAKA – 3 ALİ’NİN ÖYKÜSÜ Ali ile ilk kez, programlarını izlemek üzere gittiğim yabancı dil ile eğitim yapan bir yuvada karşılaştım. Öğretmenler yuvayı gezdirirken, bana, arkadaşları ile iletişim kurmayan, göz teması olmayan ve konuşmayan bir çocuktan söz ettiler. Onun bulunduğu odaya girince Ali’yi bir masanın altında saklanıyor gördüm….

http://istemduyuotizm.com/vakalar/
error: Emeğe Saygı!