Category Archives: OTİZM

Otizmi Zeka Geriliğinden Ayırt Etme

Otizmin ayırıcı tanısında sorun yaratan bir alan da zihinsel açıdan yetersiz çocuklardan ayırt edilmesidir. Otizmin bazı özellikleri, hatta otistik dediğimiz bazı belirtiler, zihinsel özürlü çocuklarda da görülebilir. Hatta otizme atfedilen üçlü: Sosyal etkileşimin zayıf olması, dil iletişimin yetersiz olması  ve sınırlı tekrar eden davranışlar, zekâ gerisi çocuklar için de geçerlidir. Bu iki grubu birbirinden ayırt etmek özellikle güçleşir,…

http://istemduyuotizm.com/otizmi-zeka-geriliginden-ayirt-etme/

Otizm ve Duyu Bütünlüğü Terapisi

Otizmli çocuklarda MSS’ne ait yapısal ve fonksiyonel bozukluklar görülür. Bu çocukların beyinleri vücutlarından ve çevrelerinden gelen duyuları organize etmede problem yaşadığı için günlük yaşam aktivitelerinde sıkıntıları vardır. Otizme yol açan beyin fonksiyon bozukluğunun yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak çocuğun büyüme ve gelişme süreci değişiklik gösterir. Ayrıca otizmde gelişme ve öğrenme yavaş seyrettiği için erken terapi…

http://istemduyuotizm.com/otizm-ve-duyu-butunlugu-tedavisi/

Otizm Terapisindeki Farklılıklar

Otizm Terapisindeki Farklılıklar  : Otizm; bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur Otizm, ilk olarak 1943 yılında, çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından, yaşamın erken döneminde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyalleşme, dil, iletişim ve diğer bir çok etkinlik alanını etkileyen bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Otistik bozukluklar, ‘çocukluk şizofrenisi’ olarak…

http://istemduyuotizm.com/otizm-tedavisi-ve-egitimindeki-farkliliklar/

Vakalar

Duyu Bütünlüğü ve Otizm Uzmanı Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes VAKA – 3 ALİ’NİN ÖYKÜSÜ Ali ile ilk kez, programlarını izlemek üzere gittiğim yabancı dil ile eğitim yapan bir yuvada karşılaştım. Öğretmenler yuvayı gezdirirken, bana, arkadaşları ile iletişim kurmayan, göz teması olmayan ve konuşmayan bir çocuktan söz ettiler. Onun bulunduğu odaya girince Ali’yi bir masanın altında saklanıyor gördüm….

http://istemduyuotizm.com/vakalar/

20 Soruda Otizm

Otizm bir akıl hastalığı mıdır? Hayır. Otizm beynin gelişme geriliğine bağlı nörolojik bir hastalıktır. Nedeni biyolojiktir. Otizmi yaratan hiçbir psikolojik etken yoktur. Kötü anne- babalık otizme neden olur mu? Hayır. Önceleri 50 li yıllarda, otistik çocukların sevgi göstermeyen, çocuklarına sarılmayan, ilgisiz ana babalara sahip oldukları sanılırdı. Bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Otistik çocukların söz dinlemedikleri; disiplinsiz,…

http://istemduyuotizm.com/20-soruda-otizm/

Otizm Nedir?

Otizmin tanımı : Otizm ; bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Otizm , Yaygın Gelişimsel Bozukluk Hastalık grubu içinde yer alır. Bu hastalık grubu;  kalıcı, ilerleyici, yaygın, bilişsel ve davranışsal bozukluklara neden olurlar. Tamamı sinir sisteminin gelişme yetersizliğinden kaynaklanır. Yaygın Gelişimsel Bozukluk Hastalıkları: Otistik bozukluk Asperger Sendromu Rett…

http://istemduyuotizm.com/otizm-nedir/
error: Emeğe Saygı!