Çocukluk Bütünleşme Bozukluğu

Brakial Pleksus Yaralanması
28 Eylül 2016
Dezintegrative bozukluklar
28 Eylül 2016

Çocukluk Bütünleşme Bozukluğu

 Çocukluk Bütünleşme Bozukluğu  (Childhood Disintegrative Disorder) :

Bu hastalıkta 3 yaşa kadar gelişme normal seyrediyor. Çocuk yaşına uygun sözel, sözel olmayan iletişim kurabiliyor, sosyal ilişkiye girebiliyor, oyun davranışı normal ve çevresiyle uyumlu. Dört yaşa kadar çocuk asabi, kaygılı ve aşırı hareketli olmaya başlıyor. Önceden kazanılmış becerilerinden dili anlaması, konuşması ve sosyal ilişkilerinde gerileme başlıyor. Daha sonra da idrar ve gaita kontrolünü kaybediyor. Bu hastalıkta da otizmde olduğu gibi, tekrar eden davranış örüntüsü, sınırlı ilgi ve etkinlik alanı, basmakalıp motor faaliyet tanımlanıyor. Belirtiler 3-10 yaşlar arasında ortaya çıkıyor.

Seyrek görülen bu hastalık, Heller tarafından dementia infantilis (çocukluk bunaması) olarak tanımlanmış (Rutter and Schopler, 1988). Hastalığın başlangıcında çoğu nörolojik testlerde bir belirti olmuyor, hastalık ilerledikçe ileri derecede zihinsel gerilik ve otistik çocuk belirtileri baş gösteriyor.

 

Otizmde Farkı

  • Belirtilerin daha geç yaşta başlaması.
  • Normal bir gelişmeden sonra görülmesi.
  • Otizmden daha fazla nöbet ve nörolojik bozuklukları olması.