RİSKLİ BEBEK

Masaj ve Manuel Terapinin farkı:
30 Ocak 2017
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DUYU BÜTÜNLEME SEMİNERİ
3 Nisan 2017

RİSKLİ BEBEK

Dünyada son yıllarda doğum öncesi ve doğum sonrası alanlarda, bebek ve anne bakımı olumlu yönde gelişmiştir.

Bu gelişmeye paralel olarak yüksek riskli yeni doğan bebeklerin  yaşama oranları da yükselmiştir. Ancak beraberinde bu bebeklerde görülen  kronik hastalık oranı artmıştır.

Yüksek riskli bebekler somatik büyüme ve nörogelişimsel yönden risk altındadır.

Hayata yüksek risk düzeyi ile başlayan bebeklerde Serebral Paralizi, körlük, sağırlık, öğrenme güçlüğü, duyusal bozukluklar, koordinasyon bozuklukları ve davranış bozukluklarına daha sık rastlanmaktadır.

Yüksek riskli bebekler de multidisipliner takip çok önemlidir. Bebeklerin her aşaması konusunda uzman kişilerce takip edilmelidir.