West Sendromu

Landau Kleffner Sendromu
1 Ekim 2016
Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları
1 Ekim 2016

West Sendromu

West sendromunu ilk defa 1841’de Dr.West tanımlamıştır. Pediatrik epilepsi grubunda % 4-10,  ilk yaş epilepsi grubunda % 25, başlangıç yaşı genelde 3-7 ay(1ay- 4y), yaşa-özgü epileptik ensefalopatidir.
West sendromu; İnfantil spazmlar, gelişimsel duraklama-gerileme ve EEG’de hipsaritmiyle tanınır.
İnfantil spazm: Çok sayıda-gün, tek (2-5sn)-seriler, fleksör, ekstansör, mikst, çoğu uykudan hemen önce veya uyanırken.
Süt çocuğunun semptomatik myoklonik epilepsileri çok sayıda genetik geçişli lizozomal bozukluklar ya da diğer enzim disfonksiyonlarına bağlı olarak görülebilir, bunlar dejeneratif hastalıklardır.
West sendromu ilk kez bebeklik döneminde görülen bir epilepsi (sara) türüdür. Diğer bir adı da infantil spazmdır. En önemli etkileri spazm, zeka geriliğidir. Tanı bir nörolog tarafından EEG, kan testi gibi yöntemler sayesinde konulabilmektedir. Görülme sıklığı yılda yüzbin canlı doğumda 2.9-4.5 arasında değişmektedir. Erkek çocuklarda kız çocuklara göre %60 daha çok görülmektedir.
Tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar daha çok nöbetlerin sıklığını azaltmakta kullanılmaktadır.