Örnek Rapor

Postrotary Nistagmus Değerlendirme Testi Nedir?
29 Eylül 2016
Otizm Nedir?
29 Eylül 2016

Örnek Rapor

Bir çocuğun Sensory Profili (Duyu Profili) Testi Değerlendirme Raporu :
• İşitme ve görme işlemlerinde konsantrasyon gerektiren bölümlerde sıkıntı mevcut.
• Ses ve ışık algılamada problem yoktur.
• Vestibüler (denge) işlemlemede, koordinasyon gerektiren aktivitelerde problem yaşıyor. Anlamlı aktiviteden çok anlamsız aktivite işleyişi mevcut.
• Vestibüler tolerasyon eksikliği, derin duyuya olan hassasiyetle birlikte mevcut. Denge ve koordinasyon geliştikçe derin duyu ve vestibüler tolerasyonun da gelişeceği düşünülmektedir.
• Dokunmaya karşı hassasiyet, insanlara yakın durmada ve sırada durmada hassasiyet vestibüler tolerasyon ve derin duyu hassaslığına bağlıdır.Bu da farkındalık eksikliğini göstermektedir.
• Dikkat süresi kısalığı, göz kontağı kurmada yetersizlik ve çevreyle iletişim zayıflığı, koordinasyon problemine bağlıdır. Oryantasyon ve yer çekimi güvensizliğini düşündürmektedir. Bu da proprioception (vücut farkındalığı) azlığı sonucunu çıkarmıştır.
• Motor sistem yeterli uyaran alamadığı için kas gelişimi (kas gücü) yeterli değildir.
• Oral duysal işlemde sıkıntısı vardır. Özellikle ağız içi doku (Taktil yapı) yeterli seviyede değildir. Ağız içi yapılara çalışılması gerekmektedir. Konuşmanın gelişimi için koordinasyon çalışmaları ve ağız içi çalışılmalıdır. Problem hem santral hem periferiktir.
• Yiyecek olmayan eşyaları ağzına götürmesi hem tanıma hem de farkındalık duyusu eksikliğindendir.
• El kavraması gevşek olduğundan ince motor kasları güçlendirilmelidir.
• Giysi seçimi, yüzeysel taktil duyu hassasiyetine bağlanabilir ancak duyu alımı gelişiyor.
• Duygusal ve sosyal alıcı dili eksiktir. Ancak ifade edici davranışlarda problem daha fazladır.
• Görev yaparken, okuma gibi taklit davranışlarına geçmiştir.
• Devamlı hareket halinde aktiviteden aktiviteye geçtiği için oyun oynayamaz. Bu sebeple hafıza oluşumu geri kalmaktadır.
SONUÇ:
1. Dikkat ve dikkat süresinin uzatılması çalışılmalıdır.
2. Göz kontağı kurma çalışmaları yapılmalıdır.
3. Derin duyu ve yüzeysel duyu çalışmaları yapılmalıdır.
4. Denge ve koordinasyon çalışmaları yapılarak vestibüler tolerasyon kazanılmalıdır.
5. Periferik ve santral konuşma terapisi çalışılmalıdır.

Uzm.Fzt. Ümmühan Çöpkes