Örnek Rapor 2

ZİHİNDEKİ PERDELERİ KALDIRMAK İÇİN “ÜMMÜHAN ÇÖPKES”
8 Kasım 2016
Söyleşi
30 Ocak 2017

Örnek Rapor 2

Adı-SOYADI: F. V. Teşhis: Otizm
D. T: 06.09.2012 Değ. Tarihi: 01.09.2016

Sensory Profile (Duyu Profili) Değerlendirme Sonucu:
-Vestibüler duyu arayışı olan çocuğumuzun buna bağlı olarak işitsel duyu alımında sıkıntı yaşamaktadır. Bu sıkıntı iletişim problemi olarak ortaya çıkmaktadır.
-Görsel işlemleme gelişmiş ancak parça-bütün ilişkisinde koordinasyon sıkıntısı yaşamaktadır.
-Taktil duyu kapsamında derin duyu alımında ve cevabında sıkıntı yaşamaktadır.
-İşitsel uyaran, görme koordinasyonu azlığı ve farkındalık azlığı psikomotor gelişmenin önüne engel olmaktadır.
SONUÇ:
1. Dikkat çalışmaları, vestibüler duyu ile birlikte çalışılması düşünülmektedir.
2. Oryantasyon çalışmaları odaklanmayla birleştirilmesi gerekmektedir.
3. Derin duyu çalışmalarıyla başlanmalıdır, her aşamada farklılaşarak devam edilmelidir.
4. Görsel dikkat gelişimi için öncelikle ince motor kasların güçlendirilmesini düşünmekteyiz.

Uzm Fzt Ümmühan Çöpkes