Dezintegrative Bozukluklar

Vakalar
29 Eylül 2016
Otizm Terapisindeki Farklılıklar
30 Eylül 2016

Dezintegrative Bozukluklar

Çocuğun 2 yaşına kadar normal gelişm gösternesi, ancak 10 yaşından önce sözel anlatım, dili algılama, sosyal beceriler, idrar/dışkı denetimi, oyun ve psikomotor becerilerini kaybetmesi ile karakterize olan bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Bu bozukluğa sahip olan çocuklukların %85’inde zekâ geriliği de görülür.

Dezintegratif Bozukluğun  Belirtileri:  0-2 yaş arasında gelişim normaldir. 10 yaşından önce beceri kayıpları görülür. Sözel anlatım ve dili algılamada güçlükler, sosyal becerilerde yetersizlik, İdrar ve dışkı denetiminde yetersizlik, akranları ile oyun oynama becerilerinde yetersizlik, psikomotor becerilerde bozulma, zihinsel ve sosyal becerilerde bozulma, özbakım becerilerinde bozulma.

Farnakoterapi Tedavisi : Bu bozukluğun ilaçla tedavisi yoktur. Ancak idrar – dışkı kontrolünü desteklemek amacıyla hekim tarafından çeşitli ilaçlar önerilebilmektedir. İlaç tedavisi çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman hekimler tarafından yapılır.