Spina Bifida

Muskuler Distrofi
28 Eylül 2016
Disleksi
28 Eylül 2016

Spina Bifida

Spina Bifida (Nöral Tüp Defektleri)  :

 • Konjenital anomalilerin (anne karnında gelişen yapısal bozukluklar) en sık görülen tipidir.
 • Genel olarak vertebra ve nöral tüpte kapanma defekti olarak bilinir.
 • Deri üzerinde kıllanma,dermal sinüs (deride açıklık), renk değişikliği, alt ekstiremite deformiteleri ve benzeri semptomlarla karakterize olan bir gelişim anomalisidir.

Spina Bifidaya Eşlik Eden Problemler:

 • Hidrosefali (omurilik sıvısının beynin tıkanmış yollarından akamaması sebebiyle oluşur ve şant takılarak başın büyümesi önlenir.)
 • Mental yetersizlik(zeka geriliği)
 • Alt ekstremite konjenital deformiteleri
 • Boyun,gövde ve üriner sisteme ait problemler
 • Akciğer problemleri
 • Kardiak problemler

Fizyoterapinin Amaçları:

 • Deformitelerin önlenmesi
 • Motor yeteneklerin geliştirilmesi
 • Vücut imajının geliştirilmesi
 • Çevreyle ilginin sağlanması ve entelektüel yapının geliştirilmesi
 • Yardımcı araçların seçimi ve denetimi.Özellikle ayak için fonksiyonel ortez seçimi ve kontrolünün sağlanması
 • Aile ve çocuğun desteklenmesi  cesaretlendirilmesi