Epilepsi

Otizmi Zeka Geriliğinden Ayırt Etme
1 Ekim 2016
Kistik Fibrozis
1 Ekim 2016

Epilepsi

Epilepsi nöbeti beyindeki bir ya da birkaç grup sinir hücresinin aşırı deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan ve klinikte gelip geçici motor, duysal, duyumsal, duygusal, bilişsel ve otonom sıklıkla pozitif, bazen de negatif belirtilerle şekillenen bir durumdur. Epilepsi nöbetleri uygun yaştaki yüksek ateş (febril konvülsiyon), hipoglisemi, hipokalsemi, uzamış senkoplar ve eklampsi gibi geçici nedenler, yatkınlığı olan kişilerde uykusuzluk, açlık ve diğer bazı kolaylaştırıcı durumlarda görülebilir ve koşullar denetlendiğinde tekrarlamaz.

Epilepsi Nedenleri:

 • Beyin tümörü
 • Vasküler (infarkt, kanama)
 • Kafaya alınan darbeler, trafik kazaları
 • Beynin ve zarlarının iltihabı (menenjit, ensefalit)
 • Doğumdan arta kalan hasarlar (konjenital)
 • Dejeneratif hastalıklar
 • Diğer

Epilepsi Nöbet Çeşitleri:

 • Büyük nöbetler (Kasılmalı-çırpınmalı nöbet)
 • Psikomotor nöbet
 • Dalma nöbetleri
 • Silkinmeli ve sıçramalı,
 • Bir uyaran ile olan nöbetler (TV, bilgisayar,  atari, banyoda yıkanma, çizgili veya kareli desenlere bakma)
 • Bir kolda, bacakta  veya ağız kenarında kasılma ile olan nöbet