Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları

West Sendromu
1 Ekim 2016
ZİHİNDEKİ PERDELERİ KALDIRMAK İÇİN “ÜMMÜHAN ÇÖPKES”
8 Kasım 2016

Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları

Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları

(0-4 Yaş)

Yaşlar

5-12 aylar     Beceri /Davranış

                        Sözel Taklit

 • Öksürük, tıkırtı gibi sözel olmayan sesleri taklit.
 • Konuşma sesleri, babıldama.
 • Yeni kelime taklidi.

Devinsel Taklit

 • Fincandan küpü almayı taklit.
 • Oyuncaklara uzanmayı taklit.

1-2 yaşlar     Sözel Taklit

 • Söylenen 4 kelimenin 2’sini taklit.
 • Ağlamayı taklit.
 • Gülmeyi taklit.

Devinsel Taklit.

 • Kutuya nesne koymayı taklit.
 • Basit hareketleri taklit.
 • Kağıt katlamayı taklit.
 • Tek çizgi çizmeyi taklit.

2-3 yaşlar     Sözel Taklit

 • Nesneleri ve vücudun organların adlandırmayı taklit.
 • Basit cümleleri taklit.
 • 2-3 kelime ya da sayı sıralamayı taklit.

Devinsel Taklit

 • Basit ritimleri taklit.
 • Ritmik aletleri (davul gibi) çalmayı taklit.
 • Birkaç bitişen çizgiyi çizmeyi taklit.
 • Başkalarının oyununu taklit.

3-4 yaşlar     Sözel Taklit

 • 3-4 sayı dizisini taklit.
 • 6 kelimelik cümleyi taklit.

Devinsel Taklit

 • Eli yumruk halindeyken başparmağı kıpırdatma.
 • Hamurdan şekiller yapabilme.
 • Küplerle köprüyü taklit.

ALGILAMA

0-6 aylar        Davranış

 • Ellerin hareketine bakılıyor.
 • Yakınındaki nesneye uzanıyor.
 • Yakınındaki çalan çan sesine başını çeviriyor.
 • İnsan sesine başını çeviriyor.

6-12 aylar    

 • Yabancıları ayırt ediyor.
 • Bezinin ıslandığının farkına varıyor.
 • Müzik ve ses iniş çıkışlarını dinliyor.
 • Adı söylendiğinde dikkatin veriyor.

1-2 yaşlar

 • Önüne delikli tahta konulduğunda deliğini farkediyor.
 • Topun hareketini takip ediyor.
 • Odanın karşısındaki nesneyi görebiliyor.
 • Üç şekli yuvarlak, kare ve üçgen ayırt edebiliyor.
 • El hareketlerini anlıyor.
 • Yüz ifadelerinden gülmeyi ve ağlamayı ayırt ediyor.
 • Kitapta resme bakabiliyor.
 • Konuşma seslerini ayırt ediyor.
 • Tuvaleti geldiğini anlıyor.
 • Tadı ayırt edebiliyor; yenecekleri yenilmeyeceklerden.

2-3 yaşlar

 • Parça birleştirme oyunlarında geometrik olmayan şekilleri ayırt edebiliyor.
 • Desenleri ayırt ediyor; artı işareti.
 • TV’ye ve filmlere bakıyor.

3-4 yaşlar

 • Renkleri ayırt edebiliyor.
 • Ritmi ayırt edebiliyor.
 • Karmaşık geometrik şekilleri ayırt edebiliyor.

KABA MOTOR

3-6 aylar        Beceri /Davranış

 • Sırttan karına dönebiliyor.
 • Desteksiz ayakta duruyor.

6-12 aylar

 • Yardımla yürüyor.
 • Hızlı emekliyor.
 • Tutunmadan yürüyor.

1-2 yaşlar

 • Topu atıyor.
 • Yere düşürdüğünü eğilip alabiliyor.
 • Yarı yan ve arka arka yürüyor.
 • Tek ayak üzerinde anlık durabiliyor.
 • Bir nesneyi kısa mesafe taşıyabiliyor.
 • Sandalyeden kendi başına iniyor, merdivenden yardımla iniyor.
 • Yardımsız merdiven çıkıyor.
 • Durduğu yerde zıplıyor.
 • Üç tekerlekli bisiklete biniyor.

2-3 yaşlar

 • Koşabiliyor
 • Parmak ucunda yürüyebiliyor.
 • Tek ayak üzerinde 5 saniye duruyor.
 • Çömeldiğinde dengesini koruyor.
 • Son basamaktan atlayabiliyor.

3-4 yaşlar

 • Topu yukarı atıyor.
 • Yere sektirilen topu tutuyor.
 • Basamakları bir sağ, bir sol ayak inebiliyor.
 • Tek ayak üstünde zıplıyor.
 • Tek ayak üzerinde 10 saniye durabiliyor.
 • Salıncağı başlarken biri itince, o hızı koruyabiliyor.
 • Tek ayak üstünde sekiyor.

İNCE MOTOR

3-6 aylar        Beceri/Davranış

 • Nesneyi tutabiliyor, çekebiliyor.
 • Nesneleri masaya vuruyor.

6-12 aylar

 • Nesneyi bir elinden diğerine geçiriyor.
 • Küpü avuçluyor.
 • Mum boyayı tutuyor.

1-2 yaşlar

 • Nesneyi bırakıyor.
 • Kağıdı karalıyor.
 • Bir eliyle 2 küp tutuyor.
 • Düğmeye basıyor, kapı kolunu çeviriyor.
 • Oyuncağı, diş macununu, süngeri sıkıyor.
 • Kitap sayfasını çeviriyor.
 • 2-6 küpü üst üste diziyor.
 • Kutuyu açıp, içindekileri boşaltılıyor.

2-3 yaşlar

 • Hamurla oynuyor.
 • Yumurta çırpacağını çalıştırıyor.
 • Şişe ve kavanoz kapaklarını açıyor.
 • Makas kullanıyor.
 • Boncuk diziyor.

3-4 yaşlar

 • Mum boyayı parmakları ile tutuyor.
 • Şekilleri birkaç çizgi ile kopya ediyor.
 • 9 küpü üst üste diziyor.

EL-GÖZ BÜTÜNLEMESİ

3-6 aylar        Beceri/Davranış

 • Kendi el hareketlerini izliyor.
 • Uzanıp nesneleri tutuyor.
 • Bisküviyi ağzına götürüp kemiriyor.

6-12 aylar

 • Küpü bir elden diğerine geçiriyor.
 • Kaşık ile fincana vuruyor.
 • Parmağını küçük deliğe sokuyor.
 • Küpleri fincanın içine koyuyor.

1-2 yaşlar

 • Karalıyor.
 • Fincanı tutup ağzına götürüyor ve içiyor.
 • Çubuğu deliğin içine sokuyor.
 • Yuvarlığı, şekil tahtasındaki yuvarlak yerine koyuyor.
 • Şekil tahtasının tümünü yapıyor. (yuvarlak, kare ve üçgen).
 • Dikey, yatay çizgileri ve yuvarlağa bakarak çiziyor.

2-3 yaşlar

 • Sulu boya ile nokta, çizgi ve şekil yapıyor.
 • Makas ile kesiyor.
 • + şeklini kopya ediyor.

3-4 yaşlar

 • 4 boncuk diziyor.
 • Baklava şeklinde noktaları birleştiriyor.
 • Sektirilen topu tutuyor.
 • 7 parçalı bulmacayı bir araya koyuyor.
 • Çizgiyi taşırmadan boyama yapıyor.

BİLİŞSEL

3-12 aylar     Beceri /Davranış

 • El ve ayak hareketlerini kontrol etmeyi öğreniyor.
 • Nesneleri düşürüp atıyor, çekiyor.
 • Değişik ses ve jestleri deniyor.
 • Oyuncak elinden alınınca kızgınlık ifade ediyor. (kısa süreli)

1-2 yaşlar

 • Basit etki tepki öğreniyor. (düğmeye basınca ışık yanar)
 • Nesneleri belirli bir örüntü içinde diziyor.
 • Oyuncağa uzanmak için çubuğu kullanıyor.
 • Nesneleri eşleştiriyor.
 • Adını ve bazı eşyalarını tanıyor.
 • Aynadan yansıyan nesneyi tanıyıp, adlandırıyor.
 • 1-5 vücut organını adlandırıyor.
 • Günlük eşyaları adlandırıyor.

2-3 yaşlar

 • Basit hikayeleri dinliyor.
 • Soyut kelimeleri anlıyor (büyük-küçük, ıslak-kuru).
 • Soru sorarak bilgisini arttırıyor.
 • İki nesneyi kullanım olarak birleştiriyor. (ayakkabı-çorap)
 • Başka kişinin görüş açısını anlamaya başlıyor.
 • Saçmalıklara “hayır” ile cevap veriyor. (taşları yer miyiz?).
 • Miktar bilinci var (daha az, daha çok, boş*dolu).
 • Zaman sırasını anlıyor. (şimdi….zamanı)

3-4 yaşlar

 • Niteliklerin adını biliyor: Şekil, renk, doku, tat.
 • Nesnelerin kullanımını biliyor (ocak ne işe yarar?).
 • Karşılaştırmaları anlıyor (en büyük, en yakın).
 • Kişinin cinsiyetini, aile ilişkisi ile tanımlıyor. (o bir baba)
 • Geçmiş ve şimdiki zamanları anlıyor.
 • 5’e kadar sayıyor, sayı kavramı olarak 2’yi biliyor.

ALICI DİL ANLAMA

3-12 aylar

 • Sesin geldiği yöne doğru başını çeviriyor.
 • Adına cevap veriyor, tanıdığını belli ediyor.
 • Sese ya da el hareketlerine cevap veriyor. (“yukarı gel”, “baş baş).
 • Konuşmayı, müziği dinliyor.
 • Bazı nesneleri tanıyor: Top, kedi.
 • Söz söylenince, elini çırpıyor.

1-2 yaşlar

 • Birkaç nesneyi söyleyince veriyor (“bana topu ver”).
 • Resimlere 2 dakika süreyle bakıyor.
 • Vücut organlarını, adını söyleyince anlıyor.
 • Tanıdığı kişilere, hayvanlara, oyuncaklara işaret etmesi istenince işaret ediyor.
 • Uyarıları dinliyor (“ona dokunma” gibi).
 • Basit kelimeleri guruplayabiliyor (yiyecek, giyecek gibi).

2-3 yaşlar

 • Anladığı kelime sayısı hızla artar.
 • Karmaşık cümleyi anlar (“Eve gittiğimiz zaman pasta yapacağız”)
 • Kullanıma göre ilintiyi anlıyor (“…ne giyersin?”)
 • “Nasıl”, “Niçin” izahlarını dinliyor.
 • 3000’e yakın kelime anlıyor.
 • Birbirleriyle iniltili 2 komut alabiliyor (“Önce…Sonra”).

3-4 yaşlar

 • Renklerin adını biliyor (“bana mavi balonu getir”).
 • Üç aşamalı yönerge alabiliyor.
 • Uzun, sırasal hikayeleri dinliyor.
 • İki parçalı isim /sıfat yönergesini yerine getiriyor

(“Bana kırmızı küpü ve mavi topu ver”).

ANLATSAL DİL

1-6 aylar        Beceri/Davranış

 • Sesli harfleri çıkartıyor (a, e, ı).
 • Kendi başına ve başkalarının konuşmasına babıldıyor, mutluluk ifade eden sesler çıkartıyor.
 • Yetişkinlerin konuşma tonunu taklit ediyor.
 • Birkaç sesli harfi birleştiriyor.

4-12 aylar

 • Tek olarak sessiz harf söylüyor, birkaç sesli harf eli babıldıyor.
 • Birbirine ilintili olmayan sesleri ve kelimeleri taklit ediyor.
 • Anlamlı sesler çıkartıyor.
 • İlk kelimeyi, 2. kelime takıyor (nesne adı ya da kişi), “Anne, palto” (annenin paltosu anlamında).
 • Selamlaşma (baş baş gibi) kelimeleri kullanıyor.

1-2 yaşlar

 • Anne, baba dışında 3 kelimeyi daha anlamlı olarak kullanıyor.
 • Tek heceleri tekrar ediyor.
 • Hayvan, araba vb. seslerini çıkartıyor.
 • 20 kadar kelime söylüyor.
 • “bu nedir?” diye sorulduğunda nesnenin adını söylüyor.
 • İsteklerini tek kelime ile ifade ediyor. (“git, daha, yukarı” gibi).
 • Kendine adı ile hitap ediyor.
 • İki kelimelik cümlecikler yapıyor (“araba git”, anne gel).
 • Özneleri ve aidiyet eklerini söylemeye başlıyor.

2-3 yaşlar

 • 3-4 kelimelik cümleleri tekrar ediyor (“sen top al”).
 • Söylediği kelime 200’e çıkıyor.
 • Birkaç tekerleme ezberliyor.
 • Eylemlerin şimdiki zaman eklerini kullanıyor.
 • Kısa cümleleri tam olarak kurabiliyor.
 • Ses tonu ile soru cümlesi oluşturuyor (“Parka gidiyoruz”).
 • “Hayır”, “istemem” dışında olumsuzluk ifade eden kelimeler kullanıyor.

3-4 yaşlar

 • Kelime bilgisi 900’e ulaşıyor.
 • Doğru soru cümlesi kuruyor (“O bir köpek mi”).
 • Kendi kendine uzunca konuşuyor, hayali hikayeler anlatıyor.
 • Yakın zamandaki olayları anlatıyor.
 • 6-7 kelimelik cümleler kuruyor.
 • Çoğul eklerini ve eylemleri doğru kullanıyor.
 • Ses tonunu, vurgulamak için doğru kullanıyor.

ÖZBAKIM

5-12 aylar     Beceri/Davranış

 • Kaşığı eline alıyor.
 • Peksimeti yiyor (çiğniyor).
 • Eliyle yemek yiyor.
 • Bir yetişkin bardağı tutarsa, bardaktan içebiliyor.
 • Annesi giydirirken, kollarını uzatarak yardım ediyor.

1-2 yaşlar

 • Ev içinde kendi başına dolaşıyor.
 • Yardım ile tuvalet üzerinde duruyor.
 • Bardaktan içiyor.
 • Çorabını çıkarıyor.
 • Kendisi kaşıkla yiyor.

2-3 yaşlar

 • Palto ve giysisini çıkarıyor.
 • Kazak gibi basit üstü giyiyor.
 • Kilotunu indiriyor.
 • Gündüzleri tuvalet kontrolü var.
 • Söylendiğinde oyuncaklarını toplayıp yerine koyuyor.
 • Yardımla ellerini yıkıyor, kuruluyor.
 • Büyük düğme ile çıt çıtları açıyor.
 • Giysilerini askıya takıyor.
 • Kendini tehlikelerden koruyor, bir yerini incitince haber veriyor.

3-4 yaşlar

 • Yardım görmeden sürahiden suyunu, bardağa koyuyor.
 • Bıçakla ekmeğine tereyağı, reçel sürüyor.
 • Tek başına tuvaletini yapıp çıkıyor.
 • Dişlerini kendisi fırçalıyor.
 • Yardım ile banyosunu yapıyor, kendi başına kurulanıyor.
 • Kendi başına soyunup giyinebiliyor. Sadece bağlayamıyor.
 • Okul taşıtına kendisi binip, iniyor (yardımsız).
 • Yabancılara güvenmiyor.

SOSYAL DAVRANIŞ

2-12 aylar     Beceri/Davranış

 • Herkese gülümsüyor, kahkaha atıyor.
 • Yetişkinlere mutluluk ve mutsuzluk ifade ediyor.
 • Esas bakıcısı ile ahbaplık ediyor.
 • Yabancılardan korkmaya başlıyor.
 • Oyuna katılıyorsa (ce-e gibi).
 • Özel ilgi istiyor.

1-2 yaşlar

 • Gereksinimi olunca yardım istiyor.
 • Yetişkinlerden ilgi ve ilgilerinin devamını istiyor.
 • Sırasını bekliyor, duruma uyum sağlıyor.
 • Başarılarından gurur duymaya başlıyor.
 • Sevgi, hoşnutluk öfke ve kıskançlık duygularını gösteriyor.
 • Yaşıtlarının, kardeşlerinin dostluğunu istiyor.
 • İnat başlıyor. En çok “hayır” kelimesini kullanıyor.
 • Yetişkinlerin yakınında kendi başına oynamaya başlıyor.

2-3 yaşlar

 • Kendisi oyun kuruyor.
 • Hayali oyunlar başlıyor.
 • Başkalarını mutlu etmek istiyor.
 • Arkadaşlarını taklit ediyor, oyuncaklarını değiş tokuş ediyor.
 • Basit gurup oyunlarına katılıyor.
 • Arkadaşları ile evcilik oynuyor.
 • Zıtlaşıyor, aşırı duygu ve öfke gösterisinde bulunuyor.
 • Her gün aynı şeyleri tekrar etmekten hoşlanıyor.
 • İnsanları selamlıyor, onların selamlarını cevaplıyor.

3-4 yaşlar

 • Başkaları ile alış verişe gidiyor.
 • Oyuncak ve eşyalarını paylaşabiliyor; sıraya girmesini biliyor.
 • Arkadaşlık kurmayı seviyor.
 • Başkalarını, konuşarak ya da rol yaparak eğlendiriyor.
 • Oyunda kurallara uymayı öğreniyor.
 • Kendine güvensizlik, naz yapmak, kekelemek başlayabilir.
 • Yetişkinlere, ev ve bahçe işlerinde yardım etmeye başlar.