Yaygın Gelişimsel Bozukluk

William Sendromu
28 Eylül 2016
Fzt. Ümmühan Çöpkes Kimdir?
29 Eylül 2016

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

(Başka Türlü Tanımlanmayan ya da Atipik Otizm) :

Bu başlık altına, otizm tanısı ölçütüne uymayan ama otizm de görülen ileri derecedeki bozukluklar giriyor. Buna ‘atipik otizm’ de deniliyor.

 Özellikleri:

  • Ciddi boyutta sosyal iletişim bozukluğu olması.
  • Dil ve tekrar eden davranış bozukluğu olmayabilir.
  • Tanı koyma, dışlama yoluyla oluyor.

Bu tanı aslında ‘hemen hemen otistik’ diye de nitelendirilebilir. Yine de ana-babalar bu teşhisi, otizm teşhisine tercih ediyorlar.

Otizmden farkı:

  • Belirtilerin farklı olması.
  • Geç yaşta başlaması.
  • Belirtilerin sınırda olması ya da,
  • Yukarıdakilerin hepsi.