Tag Archives: Landau-Kleffner Sendromu (LKS):

Landau Kleffner Sendromu

Landau-Kleffner Sendromu (LKS): İnfantil edinsel afazi, edinsel epileptik afazi, konvülsif bozuklukla afazi gibi isimler alır. Oldukça ender görülen, ani ya da kademeli afazi oluşumu ve elektroensefalogram (EEG) anormallikleri gösteren bir çocukluk dönemi nörolojik sendromdur. Landau-Kleffner sendromu beynin anlam ve konuşma yetilerini kontrol eden bölgelerini etkiler. Bozukluk genellikle beş ile yedi yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkar….

http://istemduyuotizm.com/landau-kleffner-sendromu/
error: Emeğe Saygı!