Tag Archives: Otizm ve Terapi

Otizm Nedir?

Otizmin tanımı : Otizm ; bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Otizm , Yaygın Gelişimsel Bozukluk Hastalık grubu içinde yer alır. Bu hastalık grubu;  kalıcı, ilerleyici, yaygın, bilişsel ve davranışsal bozukluklara neden olurlar. Tamamı sinir sisteminin gelişme yetersizliğinden kaynaklanır. Yaygın Gelişimsel Bozukluk Hastalıkları: Otistik bozukluk Asperger Sendromu Rett…

http://istemduyuotizm.com/otizm-nedir/
error: Emeğe Saygı!