Tag Archives: RİSKLİ BEBEK

RİSKLİ BEBEK

Dünyada son yıllarda doğum öncesi ve doğum sonrası alanlarda, bebek ve anne bakımı olumlu yönde gelişmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak yüksek riskli yeni doğan bebeklerin  yaşama oranları da yükselmiştir. Ancak beraberinde bu bebeklerde görülen  kronik hastalık oranı artmıştır. Yüksek riskli bebekler somatik büyüme ve nörogelişimsel yönden risk altındadır. Hayata yüksek risk düzeyi ile başlayan bebeklerde…

http://istemduyuotizm.com/riskli-bebek/
error: Emeğe Saygı!