ofluhan

1 Ekim 2016

Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları

Normal Gelişme Basamaklarının Ortalamaları (0-4 Yaş) Yaşlar 5-12 aylar     Beceri /Davranış                         Sözel Taklit Öksürük, tıkırtı gibi sözel olmayan sesleri taklit. Konuşma sesleri, babıldama. Yeni kelime […]
1 Ekim 2016

West Sendromu

West sendromunu ilk defa 1841’de Dr.West tanımlamıştır. Pediatrik epilepsi grubunda % 4-10,  ilk yaş epilepsi grubunda % 25, başlangıç yaşı genelde 3-7 ay(1ay- 4y), yaşa-özgü epileptik […]
1 Ekim 2016

Landau Kleffner Sendromu

Landau-Kleffner Sendromu (LKS): İnfantil edinsel afazi, edinsel epileptik afazi, konvülsif bozuklukla afazi gibi isimler alır. Oldukça ender görülen, ani ya da kademeli afazi oluşumu ve elektroensefalogram […]
1 Ekim 2016

Kistik Fibrozis

Ailevi geçiş gösteren bir hastalıktır. Beyaz ırkta ve sıklıkla çocukluk çağında görülen bir hastalıktır. Hastalık epitel hücrelerinin apikal yüzlerinde bir klor kanalı olarak görev yapan ‘’KFTR’’ […]